Karta PTSM

Nazwa karty: Karta PTSM

LEGITYMACJA MIĘDZYNARODOWA PTSM poświadcza przynależność do Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych i jest jednocześnie atrakcyjną "kartą rabatową". Posiadacze legitymacji międzynarodowej PTSM korzystają w polskich schroniskach młodzieżowych ze zniżki noclegowej do 25% oraz z tanich noclegów w zagranicznych schroniskach młodzieżowych. Młodzież do 26 roku życia korzysta dodatkowo z tysięcy innych zniżek i rabatów.

Warunkiem skorzystania z zagranicznych schronisk młodzieżowych jest posiadanie Legitymacji Międzynarodowej PTSM.

KOSZT LEGITYMACJI MIĘDZYNARODOWEJ PTSM w 2008 r. wynosi :
- w kategorii "JUNIOR" (do 26 lat) 15 zł
- w kategorii "SENIOR" 30 zł

LEGITYMACJĘ MIĘDZYNARODOWĄ PTSM wystawiają:

  • oddziały PTSM,
  • Centra Informacji Turystycznej, 
  • całoroczne szkolne schroniska młodzieżowe i schroniska młodzieżowe PTSM,
  • biura turystyczne

UWAGA - WYSTAWIANIE LEGITYMACJI MIĘDZYNARODOWEJ PTSM
Oddział Warszawski PTSM w Warszawie, ul. Chocimska 14 ( pok 212 ):

  1. w Biurze - od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 - 15.00
  2. instnieje możliwość pozostawienia wypełnionej deklaracji w Recepcji ( codziennie do godzin wieczornych ) i odebranie legitymacji w dniu następnym w Biurze ZG PTSM lub w recepcji. 

Pragniemy, żeby każdy mógł korzystać z MIĘDZYNARODOWEJ LEGITYMACJI PTSM co utrudnia jednak nikła ilość miejsc ich wystawiania. Stąd nasza sugestia współpracy przy jej upowszechnianiu. Schowek34.gifPrzy wystąpieniu o 10 Legitymacji Międzynarodowych PTSM w kategorii "JUNIOR" lub "SENIOR" 2 następne legitymacje w tej samej kategorii otrzymacie Państwo nieodpłatnie. Deklaracje niezbędne do wystawienia legitymacji PTSM z podaniem: imienia i nazwiska, daty urodzenia, adresu zamieszkania,  należy przesłać listem poleconym na adres:

Oddział Warszawski PTSM, ul. Chocimska 14, 00-791 Warszawa, a wpłatę przekazać na : Oddział Warszawski PTSM konto 71 1020 5561 0000 3402 0002 1402 z dopiskiem: Legitymacja Międzynarodowa PTSM (prosimy do listu poleconego z deklaracjami załączyć kopię przelewu). Dwa tygodnie po otrzymaniu przelewu legitymacje dotrą na Państwa adres.

Legitymacja PTSM poświadcza członkostwo w Towarzystwie. Legitymację PTSM może uzyskać każdy turysta bez ograniczeń wieku, respektujący założenia idei ruchu schronisk młodzieżowych i regulamin schronisk młodzieżowych.

W Polsce są stosowane dwa rodzaje legitymacji PTSM. Posiadacze legitymacji krajowej PTSM  /kartonowa ze znaczkiem rocznym / korzystają ze zniżki noclegowej do 25% w polskich schroniskach młodzieżowych.

Przy krajowej legitymacji PTSM wpisowe i składka członkowska wynosi:


wpisowe składka roczna
JUNIOR ( młodzież szkolna i młodsi) 6,00 zł 4,00 zł
JUNIOR ( młodzież akademicka do 26 lat) 11,00 zł 9,00 zł
SENIOR (nauczyciele) 8,00 zł 7,00 zł
SENIOR (osoby pracujące powyżej 18 lat) 15,00 zł 12,00 zł
źródło: http://www.ptsm.org.pl

data ostatniej modyfikacji: 2008-10-30 19:43:46
Komentarze

Studencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach
 
Polityka Prywatności